PACKING

Bilnur Nonwovens fabrics are frequently preferred in many different products in the packaging industry.

Bu kumaşlar PACKING sektöründe aşağıdaki ürünlerde kullanılmaktadır:

  • Bouquets and arrangement in florists
  • In decorations
  • In eco-friendly shopping bags
  • In TV protection cases
  • In laptop protection cases
  • In case protection covers

      • PACKING sektöründe kullanılan Spunbond ürünlerinin teknik özellikleri için tıklayınız.